Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de gemeente voor de vervoerskosten van en naar school.