Elektriciteit

Lees verder

  • Nieuw 380/150kV - station Moerdijk

    Bedrijven op het haven- en industrieterrein moeten in de toekomst minder afhankelijk zijn van fossiele energie. Dat kan door processen te elektrificeren. Om dat mogelijk te maken, is een nieuw 380/150kV-station bij Moerdijk......

  • 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen a/d IJssel of Crayestein

    Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein (bij Dordrecht). TenneT is de initiatiefnemer van dit......

  • Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

    Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost......