Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die, bijvoorbeeld door oorlog in hun land, vrezen voor hun leven en daarom hun land ontvluchten.

Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Vaak vraagt iemand asiel aan omdat iemand vreest voor vervolging vanwege ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of omdat iemand tot een bepaalde sociale groep behoort. Asielzoekers worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s).

Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland, worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Kansrijke asielzoekers zijn asielzoekers waarvan de verwachting is dat ze een asielstatus zullen krijgen. Bijvoorbeeld omdat er in hun land een oorlog woedt.