Voor welke doelgroep is de locatie bedoeld?

In Zevenbergen willen we ruimte bieden aan een mogelijke opvanglocatie met maximaal 200 plekken aan de Schansdijk. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of de opvanglocatie er komt. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bouwt deze locatie en zal de opvanglocatie ook gaan beheren. Bij de invulling van de locatie worden bij voorkeur eerst alle aan de gemeente gekoppelde  statushouders geplaatst, vervolgens aan de regio gekoppelde statushouders en ten slotte vreemdelingen met een kansrijke asielaanvraag, bij voorkeur met plaatsingsadvies in de regio. Alleen indien er dan nog ruimte resteert, gaat het COA over tot instroom van een andere doelgroep asielzoekers óf - indien er bij het COA geen behoefte is aan aanvullende asielopvang - verhuur aan de gemeente voor (maatschappelijke) opvang van andere doelgroepen.