Centrumontwikkeling Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen jaren verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren.

Waar ligt deze locatie?

Centrum Klundert

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dit moment staat alles in de steigers om de centrumontwikkeling verder vorm te geven en te realiseren. Gezien de omvang en de complexiteit hebben we de centrumontwikkeling opgeknipt in 3 fases. De eerste fase is de aanleg van de vlonders. Dit is inmiddels helemaal afgerond. Hieronder staat een korte omschrijving van fase 2 en 3.

Fase 2 Centrumontwikkeling Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort

De tweede fase was oorspronkelijk het aanpakken van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort. Op verzoek van de bewoners is de scope uitgebreid met de Kaai, de Brugstraat, de Molenberglaan en de Zevenbergsepoort tot en met het kruispunt met het Walletje. Dit totaalplan komt de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede. Voor deze werkzaamheden is civieltechnisch bureau Atab ingeschakeld voor de uitwerking en voorbereiding van de werkzaamheden. Op dit moment is de voorbereiding in volle gang. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners en is afgerond. Het maken van een bestek, technische tekeningen en de procedure van de aanbesteding is gestart. De uitvoeringswerkzaamheden zullen afgestemd worden op de werkzaamheden aan de Brugstraatbrug, Kaaibrug en de Blauwe Sluisdijkbrug te Klundert.

Fase 3 Centrumontwikkeling De Doorsteek, Westerstraat en supermarkt

In fase 3 kijken we naar De Doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat en de uitbreiding van de supermarkt en wat daarmee samenhangt. Op 19 januari 2023 heeft de gemeenteraad het startdocument voor fase 3 vastgesteld. Op 18 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van de centrumvisie van Klundert. De ontwikkeling van de visie is gestart in Q3 en is nauw verweven met fase 3.

Planning

Fase 2

  • Ontwerpfase: Q3 2023
  • Uitvoeringsfase: nader te bepalen
  • Evaluatiefase: nader te bepalen

Fase 3

  • Initiatieffase: 2023 - Q3 2024
  • Ontwerpfase: Q4 2024 - Q3 2026
  • Uitvoeringsfase: Q4 2026 - 2028
  • Evaluatiefase: Q1 2029

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten