Herinrichting Neerhofstraat

Door verschillende bouwwerkzaamheden de afgelopen jaren heeft er veel reparaties en tijdelijke straatwerkzaamheden plaatsgevonden. De Neerhofstraat staat op de planning om opnieuw ingericht te worden. Zo gaan we de straat praktischer inrichten door eenrichtingsverkeer in te stellen. Ook willen wij zoveel mogelijk groen in de straat waar water bij regenbuien in de bodem kan zakken en het op warme dagen koeler blijft door schaduw en verdamping. Vanwege de smalle ruimte tussen de gevels heeft het één gevolgen voor het andere. Samen met aanwonenden gaan we het voorlopig ontwerp verder optimaliseren.

Zo gaan we de straat praktischer inrichten door eenrichtingsverkeer in te stellen. Ook willen wij zoveel mogelijk groen in de straat waar water bij regenbuien in de bodem kan zakken en het op warme dagen koeler blijft door schaduw en verdamping. Vanwege de smalle ruimte tussen de gevels heeft het één gevolgen voor het andere. Samen met aanwonenden gaan we het voorlopig ontwerp verder optimaliseren.

Wat komt er?

Voordat de werkzaamheden in de straat plaatsvinden vindt er een procedure plaats om tot een definitief ontwerp te komen. Hierin worden belanghebbenden meegenomen om te informeren en te participeren. Hier zijn verschillende inspraakmomenten voor, als volgt:

Inloopavond

De directe aanwonenden ontvangen een brief met een uitnodiging voor de inloopavond. Op deze avond wordt het voorlopig ontwerp besproken en is er ruimte om vragen te stellen. Heeft u de brief wel ontvangen, maar kunt u niet aanwezig zijn? Neem dan telefonisch contact op met de heer R. Lemmens (projectleider) via het algemene telefoonnummer 14 0168. Niet alle vragen zullen gelijk beantwoord kunnen worden, maar ze worden verzameld en na de inloopavond onderbouwd met een antwoord. Aan de hand van de opmerkingen wordt het ontwerp waar mogelijk aangepast.

Presentatie voorlopig ontwerp

Het aangepast ontwerp wordt gepresenteerd en gepubliceerd. Hiervoor ontvangen de directe aanwonenden nog een brief met meer informatie. De dag na de presentatie ligt het ontwerp ook ter inzage voor 2 weken. U kunt het ontwerp dan online inzien. Er ligt ook bij de receptie een geprinte tekening. De 2 weken dat de tekening ter inzage ligt, heeft u de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen over de gewijzigde onderdelen van het ontwerp. De ingekomen reacties worden na deze termijn ook weer voorzien van een antwoord met onderbouwing. Het ontwerp wordt waar nodig verder aangepast. Het aangepast ontwerp en de ingekomen inspraakreacties worden vastgesteld om tot een definitief ontwerp te komen.

Definitief ontwerp

Deze wordt gebruikt om werktekeningen te maken voor een aannemer en het contract op te stellen. Het werk wordt aanbesteed en de inschrijvingen van de aannemers worden gecontroleerd om tot een gunning te komen.

Uitvoering

De aannemer die het werk heeft aangenomen, bereidt zich voor door de werkzaamheden in te plannen en de materialen te bestellen. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer de directe aanwonenden informeren over de planning en fasering. Ook zullen de contactgegevens gedeeld worden als er vragen zijn over of tijdens de werkzaamheden.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

De planning is een inschatting. Het is mogelijk dat deze gedurende het traject wordt aangepast of -gevuld.

Planning

  • 1e kwartaal 2024 - wijzigingen ondergronds uitwerken
  • 2e kwartaal 2024 - op zoek naar een aannemer
  • Afhankelijk van de beschikbaarheid en leveringen van de materialen verwachten wij rond de zomer 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Roy Lemmens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten