Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

Basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek is verouderd en voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Met dit project willen we ervoor zorgen dat er een structurele oplossing komt voor het huisvestingsprobleem van basisschool De Hoeksteen door nieuwbouw. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw is onderzocht of een combinatie met aan het onderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk is. Dat is haalbaar gebleken. In de kern Zevenbergschen Hoek wordt een duurzame voorziening , een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd voor de functies basisschool, kinderopvang en dorpshuis.

Stand van zaken

Projectdoel vervolg:

De MFA wordt een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo levert de MFA een bijzonder positieve bijdrage aan het welzijn, de veiligheid en de sociale binding van de bewoners van Zevenbergschen Hoek. De functies basisschool en kinderopvang ontwikkelen bovendien een Integraal Kindcentrum (IKC) in de MFA. De MFA biedt ruimte aan de basisschool voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. Dit concept gaat uit van een open leeromgeving waarbij met de toepassing van inrichtingselementen besloten werkplekken, speelruimtes en stamgroepen gecreëerd kunnen worden.

De gemeente heeft samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong de mogelijkheden onderzocht hoe zij gezamenlijk binnen een nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie op de bestaande locatie van de basisschool en het dorpshuis kunnen participeren. Het Ruimtelijk en Functioneel en Technisch Programma van Eisen zijn de resultaten van dat onderzoek. Op basis hiervan hebben de partijen in een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de manier waarop zij samen de MFA gaan ontwikkelen en in de toekomst gaan gebruiken.

De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het ontwerp van de nieuwe MFA. Het betreft een voorbereidingskrediet van € 600.000. Na afronding van het definitief ontwerp wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft het college besloten om basisschool De Hoeksteen tijdens de bouw van de MFA tijdelijk te huisvesten in het dorpshuis (inclusief plaatsing van extra noodunits). Voor de activiteiten van het dorpshuis wordt in samenwerking met de partijen een oplossing gezocht.

Verwacht wordt dat eind 2025 de nieuwe MFA wordt opgeleverd.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Nieuwsberichten