Bestemmingsplannen momenteel ter inzage

Op deze pagina kunt u de bestemmingsplannen raadplegen van de gemeente Moerdijk die momenteel ter inzage liggen. Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook hoe grond en gebouwen worden gebruikt.