Brandveiligheid: hier moet je rekening mee houden

Geplaatst: 15-3-2020

Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kun je als ondernemer informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.

Het risico op brand wordt vaak onderschat door ondernemers, constateert het Verbond van Verzekeraars.  “Al jaren zien we landelijk een stijging van miljoenenbranden. In sommige sectoren worden de risico’s zo groot dat het ook steeds moeilijker wordt om hier tegen te verzekeren”, legt een woordvoerder van de belangenvereniging uit. “Bovendien komen veel bedrijven een grote brand niet te boven, ook als de verzekeraar de verzekerde schade tijdig heeft uitgekeerd. Goed risicomanagement is daarom erg belangrijk.”

Meer focus op preventie noodzakelijk

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland trekken samen op en streven naar het voorkomen van brand: van optreden achteraf (blussen door de brandweer, schade vergoeden door de verzekeraar) naar preventie om brand, leed en schade te voorkomen. 

Veel ondernemers onderschatten de gevolgen van brand. Dat brand en rook gevaarlijk zijn voor werknemers en klanten is helder en dat een brand grote schade kan toebrengen aan het pand en de inventaris is evident. Weinig bedrijfseigenaren realiseren zich echter dat brand grote gevolgen kan hebben voor de omgeving en het milieu – denk aan lekkende stoffen, giftige dampen en asbest – en dat je als ondernemers hiervoor aansprakelijk bent. Door leveringsproblemen na een brand gaan klanten mogelijk naar concurrenten en het is maar de vraag of ze na een herstart allemaal weer terugkomen. Na een grote brand redt circa de helft van de bedrijven het niet als dit soort gevolgschade niet geregeld is. “Het is goed om rookmelders en vluchtwegen in je pand te hebben, maar dat alleen is onvoldoende om brandveilig te zijn”, is de conclusie van het Verbond van Verzekeraars. Het Bouwbesluit 2012 biedt wat dat betreft een aantal duidelijke handvatten.

In het Bouwbesluit 2012 komen alle zaken aan de orde waar jij als ondernemer rekening mee dient te houden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal categorieën die ervoor moeten zorgen dat het ontstaan van een brand voorkomen wordt en het handelen tijdens een brand zo min mogelijk schade aanricht. Het gedeelte over brandpreventie gaat over regelgeving, met betrekking tot de inrichting van het kantoor of het pand, het gebruik van brandveilige en vertragende materialen in het interieur en het hebben van een specifiek rookbeleid die de kans op brand aanzienlijk kan beïnvloeden.

Tijdige signalering van brand is essentieel

De regelgeving en de veiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 helpen erg mee om het risico op brand voor jou als ondernemer te verkleinen, maar is helaas geen garantie. Het Bouwbesluit richt zich dan ook niet alleen op het voorkomen van brand, maar ook op het bestrijden en signaleren. Vooral wanneer het gaat om de signalering zijn er strikte voorwaarden over bijvoorbeeld het plaatsen van een brandalarm en rookmelders in kantoorpanden en andere bedrijfspanden. Tijdige signalering is niet te onderschatten en kan absoluut levens redden.

Effectief handelen tijdens een brand en de juiste brandbestrijdingsmiddelen

Tijdens een brand is het belangrijk dat er goed en effectief gehandeld kan worden door de hulpdiensten. Het is daarom belangrijk dat de aanrijroutes voor de hulpdiensten vrij zijn en makkelijk te bereiken. Ook zijn de vluchtroutes voor het personeel en alle aanwezigen in het gebouw onmisbaar. Het doen van brand- en ontruimingsoefeningen zijn hierbij ook verplicht. Daarnaast is het verplicht om te voldoen aan de installatie van de in het Bouwbesluit genoemde brandbestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld brandslanghaspels, poederblussers etc.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

De exacte regelgeving waar jij als ondernemer aan dient te voldoen hangt natuurlijk ook af van de omvang van jouw bedrijf en uiteraard het type bedrijf. Wanneer je werkt in een kantoor met drie personeelsleden die er alleen overdag zijn dan gelden er andere regels dan wanneer je een ondernemer bent die verantwoordelijk is voor een lab waar met brandbare stoffen gewerkt wordt. Ook is het in sommige gevallen nodig om een zogeheten Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen. Dit geldt vooral voor gebouwen of panden waar grotere groepen mensen samenkomen of waar mensen de nacht doorbrengen. Wanneer je bijvoorbeeld een horecaondernemer bent en je hebt een hotel, of bed en breakfast dan moet je ook deze vergunning aanvragen

Wil je meer weten?