Ik heb ondersteuning/zorg nodig

Heeft u een ondersteuningsvraag? Meldt u dan bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk. Daar wordt bekeken of uw probleem onder de Wmo valt. Een medewerker van het Wmo-loket bespreekt met u de melding die u doet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat uw hulpvraag thuishoort bij een andere organisatie of opgelost kan worden door middel van een andere regeling of wet. De Wmo-consulent van de gemeente kan u helpen bij het zoeken naar gepaste ondersteuning of eventueel zorgen voor een voorziening op maat.

Heeft u een hulpvraag? Meldt u dan bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk. Samen met u kijken we naar uw persoonlijke situatie en de mogelijke oplossingen.

Ons team helpt u in eerste instantie op weg om zelf een oplossing te vinden. Soms door het inschakelen van mensen uit uw directe omgeving of eventueel met behulp van vrijwilligers Meer hierover leest u op OnS Moerdijk. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan een (maatwerk)voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een mogelijkheid zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen in de maatschappij.