Welke tuinen en daken worden gesaneerd?

Bij nader onderzoek in januari van dit jaar bleek dat in een beperkt deel van Bosselaar Zuid nog asbesthoudende brandresten liggen in tuinen, goten, op daken en balkons. Het gaat in totaal om 92 woningen. Deze brandresten worden binnenkort gesaneerd. Buiten deze 92 woningen zijn geen maatregelen nodig.