Ik woon in Bosselaar Zuid buiten het schoongemaakte gebied. Ik wil ook een bewijs dat mijn perceel asbestvrij is. Hoe kom ik daaraan?

Als uw tuin en dak niet schoongemaakt hoefden te worden, kunt u geen vrijgaverapport opvragen. Vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. Als uw tuin en dak niet schoongemaakt hoefden te worden, is vrijgave dus ook niet aan de orde.

Wilt u toch graag een document waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is? Download dan het rapport van het asbestonderzoek naar daken en tuinen van Asdesk.  Daarin staat duidelijk waar de brandresten lagen.