Wanneer worden de loodsen aan de Huizersdijk gesloopt?

Dat is nog niet duidelijk. Als gemeente vinden we dit bijzonder vervelend. De juridische procedures lopen. De gemeente kan die procedures niet versnellen, maar doet alles wat mogelijk is om tot een oplossing te komen.

Ondertussen houden we de afgebrande loodsen goed in de gaten. Dit doen we samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op dit moment is er geen risico op verspreiding van de brandresten. Als dat verandert, nemen we maatregelen.