Opbouw omgevingsvisie

Op deze pagina leest u uit welke onderdelen de Omgevingsvisie is opgebouwd.

De Omgevingsvisie is opgebouwd uit:

  • een beschrijving van de huidige situatie en de opgaven die op ons afkomen;
  • de kernambities;
  • het toekomstverhaal;
  • de gebiedsgerichte uitwerkingen, waarin de ambities zijn vertaald in gebiedsgerichte keuzes;
  • een uitvoeringsparagraaf;
  • en een visiekaart.