Hoe representatief is de gehouden enquête?

Via het inwonerspanel namen 457 respondenten  deel. Daarnaast deden 544 respondenten mee via de open link. In totaal vulden 1.001 respondenten de vragenlijst volledig in. Met het aantal respondenten (1.001) kunnen we met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,05% uitspraken doen over de populatie. Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek.