Welke bronnen worden naast de input van inwoners nog gebruikt om de omgevingsvisie op te stellen?

We maken onder meer gebruik van informatie op basis van bestaand beleid, data over lokale, regionale en nationale trends en verkenningen en kennis van deskundigen vanuit samenwerkingspartners.