Komen er extra normale parkeervakken?

Nee, er worden geen extra vakken aangelegd om het tekort goed te maken.