Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

Het doel van het project Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van De Hoeksteen door nieuwbouw. De Hoeksteen is namelijk verouderd en voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het onderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Eind 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders opgenomen waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de haalbaarheid voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw in combinatie met het gemeenschapshuis en de kinderopvangorganisatie. In december 2018 heeft de gemeenteraad de huidige locatie van de basisschool en het gemeenschapshuis aangewezen als ontwikkelingslocatie voor deze nieuwbouw.

De doorlooptijd van het complete project bedraagt circa 4 jaar, maar loopt uit.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten