Evaluatie

Voor het centrum van Zevenbergen lopen op dit moment de voorbereidingen van de evaluatie van de centrumvisie.

In deze evaluatie worden de uitgangspunten van de vastgesteld centrumvisie uit 2009 geëvalueerd:

  • Principe 1: Een compacte winkelstructuur.
  • Principe 2: Ruim baan voor horeca, recreatie en sport/cultuur.
  • Principe 3: Meervoudig ruimtegebruik en het belang van wonen.
  • Principe 4: Een bereikbaar centrum.
  • Principe 5: Het centrum als verblijfs- en ontmoetingsplek van Zevenbergen.

De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden verwerkt in een nieuw uitvoeringsprogramma voor vitaal centrum Zevenbergen. We verwachten dit medio 2024 op te leveren.

Nieuws

Documenten