Zevenbergen Noord

Door de komst van de Noordelijke randweg ontstaan er mogelijkheden om het gebied rondom de oude suikerfabriek te herontwikkelen. Van Agtmaal en Gebroeders Blokland beogen het gebied rond de oude suikerfabriek te transformeren naar een industriële woonomgeving, met het monumentale ketelhuis als spil. Daarnaast is het de bedoeling om de zogenaamde 'zuidelijke vloeivelden' met woningen in te vullen. Het huidige bouwprogramma van beide deelgebieden gezamenlijk omvat zo'n 420 woningen.

Waar ligt deze locatie?

Het gebied rondom de oude suikerfabriek in Zevenbergen.

Wat is de laatste stand van zaken?

In 2016 is samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden de gebiedsvisie Zevenbergen Noord opgesteld. Deze visie is op 30 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie is een plan dat richting geeft aan de ontwikkelingen voor de komende 30 jaar.

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 18 januari 2018 ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Koekoek II B.V. (bestaande uit de ontwikkelende partijen Van Agtmaal en Gebroeders Blokland). Deze overeenkomst is erop gericht om werk te gaan maken van de uitwerking van de visie Zevenbergen Noord. De deelgebieden van het Ketelhuis met directe omgeving, alsmede de zuidelijke vloeivelden, worden op dit moment nader uitgewerkt. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze grootschalige ontwikkeling is complex van aard en mede afhankelijk van de komst van de noordelijke randweg, die naar verwachting in 2027 door de provincie wordt opgeleverd. In 2024 wordt er helderheid geboden over de concrete planvorming rond Zevenbergen Noord.

Planning

  • Afronding haalbaarheidsfase: 2024
  • Planologie: 2025-2027
  • Start bouw: medio 2028

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten