Energietransitie in Moerdijk

Lees verder

 • Verbeteren energie infrastructuur

  De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de energiehoofdstructuur. Met energiehoofdstructuur bedoelen we niet de locaties waar energie wordt opgewekt, maar het netwerk......

 • Wat doet de gemeente zelf?

  Iedereen doet wat voor het klimaat. De overheid, bedrijven en jijzelf. Soms groot, soms klein, soms duur, soms goedkoop. De gemeente zet zichzelf ook in voor een duurzamere wereld.

 • Windmolens in Moerdijk

 • Naar aardgasvrij wonen: Transitievisie Warmte

  De overstap naar aardgasvrij wonen is niet makkelijk. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt. Hierin staat hoe we in Moerdijk stap voor stap naar aardgasvrij wonen in 2050 willen gaan. Dit plan is de Transitievisie......

 • Regionale Energiestrategie

  Samen met de andere gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord Brabant en het Waterschap hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin staat hoe we energie kunnen besparen, duurzame energie kunnen......

 • Energieprogramma Moerdijk

  We gaan de komende jaren aan de slag om van Moerdijk een duurzame gemeente te maken. Dat is nodig om klimaatverandering te voorkomen. Zo kunnen we hier goed blijven wonen, werken en recreëren. De gemeente Moerdijk heeft......