Wie kan de gegevens van de laadpalen inzien?

De leverancier van de laadpalen en de gemeente kunnen de verbruiksgegevens van de laadpalen inzien. Hierbij gaat het o.a. om het verbruik, de bezettingsgraad en de tijdstippen waarop geladen wordt. Het is niet mogelijk om te zien wie of welke voertuig opgeladen heeft. Hiermee is de privacy van de gebruiker dus veilig.