Torenveld en zuidelijk deel Zevenbergen

In 2020 zijn de meeste wijken in Zevenbergen aan de beurt voor vernieuwing van de speelplekken. Met uitzondering van Bosselaar-Zuid, want hier zijn de speelplekken onderdeel van de realisatie van de openbare ruimte van dit nieuwe gebied.

Wat is er hier tot nu toe gebeurd?

Eind 2019 en begin 2020 zijn er inspraakbijeenkomsten georganiseerd over Torenveld en het zuidelijke deel van Zevenbergen. Het speelruimteplan is met de aanwezige inwoners doorgenomen en er is met de aanwezige bewoners gesproken over de locaties van de speelplekken en de leeftijdscategorie per speelplek. In een vervolgbijeenkomst hebben we het gehad over de eisen en wensen waaraan het ontwerp van de speelplekken moet voldoen. 

Update september 2020: 

Welk ontwerp heeft uw voorkeur?

Alle ideeën en opmerkingen zijn zo goed als mogelijk verwerkt in de opdracht aan onze speeltoestelleveranciers. Die hebben nu ontwerpen gemaakt. Voor de speelplekken aan de Sint Josephstraat, Komansweg en Perzikkruid houden we een zogenaamde minicompetitie. Voor alle drie de plekken zijn twee ontwerpen gemaakt. Wij vragen u ons te helpen bij de keuze en uw voorkeur met ons te delen. Ook kunnen wij eventuele zwaarwegende opmerkingen meenemen. 

Hoe kunt u reageren?

U kunt de ontwerpen voor de minicompetitie helemaal onderaan deze pagina bekijken in pdf. Tot uiterlijk 8 oktober 2020 kunt u uw voorkeur aangeven aan de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar info@moerdijk.nl, ter attentie van Bert Voeten en vermeld hierin de naam van het ontwerp van uw voorkeur voor beide speelplekken. Als u wilt mag u dit toelichten.

Daarnaast bieden we u tot 8 oktober 2020 tevens de mogelijkheid nog een laatste keer te reageren op de ontwerpen voor alle andere speelplekken. Ook die ontwerpen vindt u helemaal onderaan deze pagina. Stuur uw reactie per e-mail naar info@moerdijk.nl, ter attentie van Bert Voeten. Vermeld duidelijk over welke speelplek(ken) uw opmerking gaat.

Bekendmaking

Heeft u uw voorkeur laten weten, dan krijgt u per e-mail te horen welk ontwerp het uiteindelijk is geworden. Ook op deze pagina maken wij dit bekend. Vanaf dit najaar zullen de speelplekken worden gerealiseerd.

Minicompetitie

Voor de onderstaande ontwerpen vragen wij naar uw voorkeur:

Locatie Sint Josephstraat

Locatie Komansweg

Locatie Perzikkruid

De voorstellen voor alle andere speelplekken

Op deze ontwerpen kunt u een laatste keer reageren.

Torenveld:

Zuidelijke delen Zevenbergen: