Torenveld en zuidelijk deel Zevenbergen

In 2020 zijn de meeste wijken in Zevenbergen aan de beurt voor vernieuwing van de speelplekken. Met uitzondering van Bosselaar-Zuid, want hier zijn de speelplekken onderdeel van de realisatie van de openbare ruimte van dit nieuwe gebied.

Hoe konden inwoners meedenken?

Eind 2019 en begin 2020 zijn er inspraakmogelijkheden georganiseerd voor Torenveld en het zuidelijke deel van Zevenbergen. Samen met betrokken inwoners en leerlingen van de basisschool gingen we in gesprek over de locaties van de speelplekken en voor welke leeftijden ze geschikt moesten zijn. En we hadden het over de verdere eisen en wensen voor de ontwerpen. 

Inwoners geven voorkeur

Eind september 2020 presenteerde de gemeente alle ontwerpen. Inwoners konden hierop reageren en daar werd goed gehoor aan gegeven. Voor zowel de speelplekken aan de Sint Josephstraat, Komansweg als Perzikkruid gaven Zevenbergenaren de voorkeur aan het ontwerp van leverancier Kompan. Enkele opmerkingen die er nog waren over de ontwerpen zijn zo goed als mogelijk verwerkt. 

Start werkzaamheden

Begin december 2020 is de start van de werkzaamheden van negentien speelplekken. Hieronder vindt u de ontwerpen (onder voorbehoud van kleine wijzigingen). De aannemers voeren de klus gefaseerd uit. Zijn de weersomstandigheden gunstig, dan zijn de speelplekken, inclusief beplanting, overal voor de lente klaar. Hieronder vindt u de globale planning:

Torenveld:

Zuidelijke delen Zevenbergen: