Randweg Klundert

Het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kern Klundert, met name in de Oliemolenstraat, 't Walletje, Zevenbergsepoort en de Hoogstraat en het vergroten van de doorstroming voor onder meer landbouwverkeer door een randweg ten zuidwesten van de kern aan te leggen en aanvullende verkeersmaatregelen in de kern te treffen.

Stand van zaken

In april 2019 heeft de gemeenteraad het voorkeurstracé van de randweg vastgesteld. Om te komen tot realisatie van deze weg gaat een bestemmingsplanprocedure opgestart worden en wordt gestart met de verwerving van de benodigde percelen.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl