Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

vrijdag 19 december 2008

In de raadsvergadering van 18 december 2008 is door de gemeenteraad van Moerdijk besloten in te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk (Moerdijk......

vrijdag 5 december 2008

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 4 december heeft wethouder Ada Grootenboer de raadsleden bijgepraat over de status van de 9 projecten binnen Moerdijk MeerMogelijk....

donderdag 27 november 2008

Marktpartijen achten het haalbaar om het Logistiek Park Moerdijk op een duurzame en innovatieve manier in te richten. Dit blijkt uit de visies van vier consortia van bedrijven. Zij overhandigden gisteren......

woensdag 26 november 2008

https://www.youtube.com/watch?v=b_-eERHC_TE&feature=youtu.be...

maandag 24 november 2008

https://www.youtube.com/watch?v=knfs0iG9PBE&feature=youtu.be...

maandag 24 november 2008

Op 24 november 2008 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk na het tonen van een korte presentatie de intentieverklaring getekend waarin afspraken over de aanleg van een Noordelijke......

donderdag 6 november 2008

Deze commissie houdt zich bezig met economie, verkeer en vervoer, waterschappen en grote steden....

woensdag 29 oktober 2008

Vanaf heden is de informatiekrant van Moerdijk MeerMogelijk verkrijgbaar. Deze krant geeft een overzicht van de huidige en de gewenste situatie van de negen deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk. Ze......

woensdag 29 oktober 2008

Haalbaarheid Moerdijk MeerMogelijk in december bekend Al jaren wordt gesproken over uitbreiding van het bestaande industrieterrein Moerdijk. Dit gaat, als het aan de gemeente Moerdijk, provincie......

woensdag 29 oktober 2008

https://www.youtube.com/watch?v=xaOz0zPjOJI&feature=youtu.be...

vrijdag 24 oktober 2008

‘Ze waren onder de indruk van en enthousiast over hoe wij zo'n groot project aanpakken. De ambities van de gemeente Moerdijk hebben hun verrast.' Vorige week donderdag kregen de portefeuillehouders......

vrijdag 10 oktober 2008

'Ambitieus', 'beste plannen tot nu toe', de aanwezigen op de informatieavond 9 oktober jl. reageerden overwegend positief op de plannen voor het Waterfront in de kern Moerdijk. Ook gaven de belangstellenden......

donderdag 9 oktober 2008

Caro Rietberg, officemanager Toeristen en arrangementenbureau Willemstad "Ik zie tal van mogelijkheden voor een brede recreatieve ontwikkeling in de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het in ere......

dinsdag 30 september 2008

Op 9 oktober 2008 worden om 19.30 uur in het Havenschapskantoor op het industrieterrein de plannen gepresenteerd voor de inrichting van de haven van die kern....

dinsdag 19 augustus 2008

Het college stemt in met het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor het herontwikkelen van de haven van de kern Moerdijk....