Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

woensdag 23 mei 2012

In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Onderdeel van......

woensdag 16 mei 2012

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen......

woensdag 16 mei 2012

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en......

dinsdag 27 maart 2012

De gemeente Moerdijk gaat het sluipverkeer door de kern Zevenbergschen Hoek aanpakken. Eerder werd de aankoop van het voormalige campinaterrein beoogd. Daarmee zou het vrachtverkeer van en naar de......

dinsdag 1 november 2011

Moerdijk gaat de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling - een van de deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk - beoogt een transferium en hoogwaardige......

dinsdag 28 juni 2011

Begin van dit jaar heeft de gemeente Moerdijk de gronden van Leijten Transport BV aangekocht. Woensdag 29 juni vindt de overdracht van het terrein aan de Schansweg in Klundert plaats....

dinsdag 31 mei 2011

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen, aan het project noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding......

woensdag 23 maart 2011

Voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt door de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan) opgesteld. In een Startnotitie......

dinsdag 15 maart 2011

Het Moerdijkse college van B en W heeft in het kader van Moerdijk MeerMogelijk een functionele analyse laten maken voor het Stationsgebied Lage Zwaluwe. Uit de analyse blijkt dat het stationsgebied drie......

woensdag 23 februari 2011

Op 22 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ruimtelijk ontwerp voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt......

woensdag 26 januari 2011

De gemeente Moerdijk heeft de gronden aangekocht van Leijten Transport BV aan de Schansweg in Klundert. De bedrijfsvoering van het transportbedrijf zorgde voor verkeersonveiligheid en geluidshinder......

woensdag 26 januari 2011

De gemeente Moerdijk heeft de gronden aangekocht van Leijten Transport BV, gelegen aan de Schansweg in Klundert. Beide partijen zijn dit in goed overleg overeengekomen. Onder de vlag van Moerdijk......

donderdag 9 september 2010

Economie en leefbaarheid gaan hand in hand. Dat is het concept van de negen plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Plannen die een impuls moeten geven aan die leefbaarheid, zo ook voor Zevenbergschen Hoek....

maandag 28 december 2009

De provincie Noord-Brabant heeft, in haar rol als bevoegd gezag, de richtlijnen voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vastgesteld. In deze richtlijnen staat beschreven wat er aan milieueffecten......

donderdag 10 december 2009

De gemeente Moerdijk en Ballast Nedam hebben geen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk. Besloten is de samenwerking te beëindigen....